O PORTÁLU


Vítáme vás na Portálu občana města Rumburk!

Portál občana slouží pro poskytování elektronických služeb a umožnění elektronické komunikace s občany. Občanům přináší rychlejší a efektivnější řešení svých životních situací bez nutnosti návštěvy úřadu.

Obecné informace

Portál občana je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Veřejná část obsahuje úřední desku, rezervaci termínu návštěvy, klikací rozpočet, neautorizovanou platební bránu a umožňuje elektronické podání. Dále si může občan ve veřejné části stáhnout potřebné formuláře pro jednotlivé životní situace, ty vytisknout, vyplnit a doručit je na úřad běžným způsobem (osobně, poštou), nebo využít možnosti zaslání naskenovaného formuláře prostřednictvím volby ePodání.

Přihlášení pomocí Identity občana

Nejjednodušší registrace je pomocí eObčanky s aktivovaným čipem. V tomto případě se lze registrovat do Portálu občana přímo bez návštěvy úřadu. eObčanka se pak používá i pro každé další přihlášení do Portálu. Pokud eObčanku občan nemá, může požádat o předčasnou výměnu občanského průkazu bez čipu za eObčanku (stejným způsobem jako o výdej nového občanského průkazu). Tuto předčasnou výměnu bude ale muset uhradit dle platného ceníku. Pokud eObčanku má, ale neaktivoval si čip, doporučujeme navštívit pracoviště osobních dokladů a nechat si čip aktivovat. K aktivaci nepotřebujete nic, pouze eObčanku a připravit si dva číselné kódy (podobně jako PIN). Aktivací eObčanky si otevře cestu k elektronické komunikaci nejen s naším úřadem, ale i s jinými orgány státní správy, např. prostřednictvím státního Portálu veřejné správy, ČSSZ atd.

Kromě eObčanky lze využít i další možnosti elektronické identifikace. Více informací naleznete na webu info.identitaobcana.cz.

Obsah veřejné části (pro anonymní uživatele)
 • Životní situace – přehled životních situací rozdělený do kategorií s možností stažení příslušných offline formulářů, jejich vytištění, vyplnění a podání na úřad buď osobně, poštou či pomocí služby ePodání.
 • Platební brána – neautorizovaný přístup – umožní uživateli bez předchozí registrace uhradit své závazky na základě zadání variabilního symbolu, jména, příjmení a kontaktní e-mailové adresy.
 • Úřední deska - zobrazuje aktuální údaje elektronické úřední desky.
 • ePodání – zajistí zaevidování podání na úřadě stejně, jako by bylo podáno při osobní návštěvě.
 • Klikací rozpočet - zobrazuje kompletní informace o hospodaření města a lze si proklikávat např. zobrazované roky nebo skupiny informací (rozpočet, příjmy, výdaje atd.).
 • Rezervace termínu - na uvedených pracovištích je možná rezervace času obsloužení
 • Portál veřejné správy MV ČR - budete přesměrování na Portál veřejné správy MV ČR.
Obsah neveřejné části (pro registrované uživatele)

Portál obsahuje navíc funkce, které se týkají občana osobně. Pro přístup k nim je třeba být přihlášen, aby byly chráněny osobní údaje.

 • Můj portál - dokumenty, formuláře a žádosti, které byly občanem odeslány, i odpovědi na ně, včetně informace o tom, v jaké fázi zpracování se dokument nachází a kdo jej vyřizuje.
 • Životní situace - přihlášením do portálu je již prokázána identifikace, proto už není potřeba nic podepisovat a skenovat, údaje o uživateli jsou automaticky vyplněny do online formuláře. Uživatel pouze vyplní zbývající potřebné informace a formulář odešle elektronicky prostřednictvím funkce Odeslat formulář. Pokud se v Portálu občana nenabízí požadovaná životní situace, nemusí být v současné době do portálu zapracována. Další online formuláře budou doplňovány podle aktuálních potřeb a složitosti zapracování.
 • Osobní účet - zobrazuje předpisy k poplatkům, které byly vystaveny, včetně informace, zda byly uhrazeny, či nikoliv. Pro jejich úhradu lze využít přímé vazby na Platební portál bez přepisování platebních údajů. Bezpečnost platebního portálu byla ověřena poskytovatelem této služby a údaje o platební transakci probíhají bezpečně mimo prostředí úřadu.
 • Informace k volbám - informace o volebním okrsku a volební místnosti. Aktuálnost zde uvedených informací závisí na době do konání vypsaných voleb.
 • Portál veřejné správy MV ČR – pokud je občan přihlášen pomocí eObčanky, může využít online služeb státního Portálu veřejné správy. Přihlášení z Portálu občana města se mu přenáší i do Portálu veřejné správy, kde již tedy přihlašovací údaje nemusí zadávat.